Her udvikler vi talent sammen - del 2

Ønsket er at “ Her udvikler vi talent sammen “ kan lukkes op og begynde fase 2, hvor der arbejdes med at finde en brugbar solcelleteknologi med små, fleksible solceller der kan fungere sammen på de 3 gavludsmykninger, der blev resultatet af fase 1. Grundtanken i værket er at eleverne gennem deres konkrete arbejde med teknologisk software får mulighed for at omsætte forskellige energiberegninger til synlige tegn på skolens gavle.

Team

Installationskunstner og scenograf Karen Noeberg, Kirkebakkeskolens FabLab undervisere; Kia Skovbo Ehlers og Anders Thorup

Intro - your idea in a few words

Ønsket er at “ Her udvikler vi talent sammen “ kan lukkes op og begynde fase 2, hvor der arbejdes med at finde en brugbar solcelleteknologi med små, fleksible solceller der kan fungere sammen på de 3 gavludsmykninger, der blev resultatet af fase 1. Grundtanken i værket er at eleverne gennem deres konkrete arbejde med teknologisk software får mulighed for at omsætte forskellige energiberegninger til synlige tegn på skolens gavle.

Projektet har været underdrejet siden sommeren 2014 primært pga. tidsmangel og ændrede arbejdsvilkår hos alle parter i projektet. Nu er der dukket nye, brugbare solcelleteknologier op som måske kan betyde de tanker og visioner, der er en vigtig del af værket nu kan realiseres.

Vi søger en virksomhed der arbejder med en relevant solcelleteknologi. Og som er interesseret i et skole-virksomhedssamarbejde. I første omgang sponsorer der kan give økonomisk støtte til projektudvikling. På sigt vil der forhåbenligt blive for behov for investorer til kommeciel udvikling af relevant undervisningsmateriale.

Kontakt: karen@noeberg.dk

Project Info
  • Created : 2017-01-31 11:22:25
  • Public
  • Status : Klar til realisering med de rette kræfter
  • Looking for : Other: Solcelleteknologer eller lign. fagfolk samt sponsorer;
Images
Scroll down for more