CoCreate.io - education

Ideudvikling og entreprenørskabsundervisning. Der skabes optimale rammer for inkluderende, autentisk og kvalitetssikret entreprenørskabs-undervisning, når iværksættere faciliterer workshops for folkeskoleelver/studerende på landets uddannelsesinstitutioner og inviterer ind i deres aktuelle produktudvikling/konceptoptimering og produkt-tests. Her er succesoplevelserne ikke forbeholdt de akademisk stærkeste, men alle får inspiration og motivation og får en bredere forståelse af egne kompetencer. Udbyttet bliver aktuelt og værdifuldt for iværksætteren, samtidigt styrkes elevernes '21st. century skills', de rustes til hurtigere at kunne vælge deres videre uddannelse og praktikpladser i forskellige konstellationer bliver mere vel-matchede. Således løser CoCreate flere af samfundets aktuelle udfordringer. Send mail til sanne@sannemoth.dk hvis du ønsker at få vores projektbeskrivelse tilsendt.

Team

mindthefuture, M O T H, Raybender, People Passion Performance samt iværksættere i Spinderihallerne Vejle. Sparring fra Gry Salling, Capital of Children, Astra centret og Fonden for Entreprenørskab.

Intro - your idea in a few words

Iværksættere har øget fokus på nødvendigheden af at inddrage eksterne ressourcer i deres ideudviklings- og produktoptimeringsprocesser for at skærpe deres forretning. Undervisere har øget fokus på at styrke børn og unges såkaldte '21st century skills'. Når iværksættere og skoleelever/studerende indgår i ideudviklings-samarbejde i de rette konceptualiserede rammer, skaber vi både inkluderende rammer, fag-faglig læring på højt plan for alle børn, uanset akademisk niveau(!), samtidig med, at de unges 21st century skills styrkes. Derved får vi robuste, handlestærke og omverdensorienterede unge mennesker, som er rustet til fremtidens samfund. CoCreate er et foreningssamarbejde imellem iværksættere, didaktikere og kommunale enheder om at skabe et koncept som netop optimerer rammerne for, at iværksættere kan udbyde case-workshops til folkeskole, erhvervsuddannelser og på længere sigt også universiteter og førskolesegmentet.

Uddrag af projektbeskrivelse: CoCreate.io viser vej som innovativ brobygger mellem skole og erhverv

De entreprenante egenskaber efterlyses i fremtidens Danmark. Samfundet har brug for omverdensorienterede mennesker, der kan tænke kreativt, værdiskabende og som vil iværksætte. Undervisningsinstitutioner på alle niveauer udfordres, når de skal give autentisk entreprenørskabsundervisning og erhvervslivet ønsker at være en tættere medspiller på området. Flere og flere virksomheder får nemlig øjnene op for, hvor værdifuldt det er at inddrage udenforstående i idéudviklingsprocesser og oprette testmiljøer - men idag er det vanskeligt for parterne at finde hinanden og skabe optimalt konstruerede samarbejder. Nu kommer der en løsning fra projektet CoCreate.io, som ser på iværksætteri, idéudvikling og samarbejde på tværs af sektorer med helt nye øjne. Med initiativet “CoCreate.io” samles Danmarks førende instanser inden for entreprenørskabsundervisning og skole/virksomheds-samarbejder med en række kreative iværksættere indenfor ideudvikling/gaming/didaktik mv. og skaber nye forbedrede rammer for, hvordan virksomheder produktivt kan inddrage frivillige partnere i idé- og produktudviklingsprocesser. Projektet giver mulighed for at skoler og virksomheder indgår samarbejde i autentiske workshops med fagprofessionelle. Elever i flere aldersgrupper får derved indblik i virkelighedens erhverv og udfordres til at se muligheder og skabe værdi for sig selv og andre - altså styrkes deres entreprenante egenskaber. Virksomhederne opretter testmiljøer og idéoptimerer med børn og unge som aktører og får bedre vilkår for at oprette gensidigt værdifulde praktikpladser. Udslusninger i flere typer af praktikker og i flere fagområder ruster de unge bedre, når de senere skal vælge videregående uddannelse.

Kun når rammerne skaber størst mulig værdi for alle implicerede aktører, bliver engagementet gensidigt kontinuerligt og outputtet ideelt og bæredygtigt. Det vil vi sikre dels ved at udvikle et workshop koncept bygget på design-thinking modellen, tilpasset deltagernes alderstrin, hvor eleverne træner deres entreprenante kompetencer, som vi ved er afgørende for, at de og vi som samfund kan klare os i fremtiden. Og dels sikres virksomheder optimalt udbytte i form af målrettet og effektiv produktudvikling.

Med en online idéudviklingsplatform for co-creation skaber CoCreate.io desuden mulighed for at skabe og fastholde interaktion imellem virksomheder indenfor forskellige fagprofessioner samt start-ups eller ikke-professionelle/elever.

Og endelig står vi i CoCreate.io til rådighed med support og undervisning til alle aktører, så ALLE uanset forudgående kendskab til design-thinking og entreprenørskabsundervisning kan deltage.

Kontakt: sanne@sannemoth.dk

Attached files

 • 17/05-2017 08:14
  Sanne Moth (project owner)

  Vi er i fuldeste sving med at planlægge næste iværksætter/elev-forløb - denne gang et længere et af slagsen; formentlig med 1 blok i ugen over 6 uger samt en hel intensiv uge! SHIT det bliver fedt. Vi kommer omkring alle de vigtige kompetenceområder og fokuserer især på iværksætteri/afsætning. Eleverne skal motiveres til at lave penge på deres forretning - ikke for pengenes skyld, men for optimeringen af værdiskabelsens skyld. Der skal behovanalyseres og konceptudvikles ambitiøst, for at eleverne når i mål og rent faktisk får lov at få produceret deres produkt/eksekveret deres forretning. Glæder mig helt vildt!!

  Reply
 • 10/11-2017 08:46
  Sanne Moth (project owner)

  Her kan I se en lille web-dok om vores forløb med Englystskolens elever

  Reply
Project Info
 • Created : 2017-02-09 08:45:57
 • micapa.dk
 • Public
 • Status : Vi har gennemført 2 pilotprojekter samt pitching sessions med udskolingselever med stor succes og er klar til at optimere og videreudvikle med en test kommune.
 • Looking for : Other: Test kommune og interessenter af alskens art!
Images
Scroll down for more