• 08 / 02 - 2017
    CoCreate

    CoCreate.io 0.2 - idéudvikling og entreprenørskabsundervisning.

    Vi arbejder på at koble et nyt koncept til vores ideudviklings-platform, som optimerer rammerne for at fag-professionelle kan inddrage skoleelever/studerende i aktuelle ide-udviklingsprocesser i gensidigt udbytterige setups. Vi vil realisere 'den åbne skole' på en måde, som skaber stor værdi for både skoler/elever/lærere, iværksættere/virksomheder og samfundet generelt. Boom! Læs mere om gevinsterne ved iværksætter-elev forløb under vores casebeskrivelse

    Jeg er designer med 13 års erfaring som iværksætter og har personligt eksekveret CoCreate.io's første pilot-workshops. Det gør kæmpe indtryk på mig, når en lærer efterfølgende fortæller mig, at vi med vores korte ide-udviklings proces-forløb (6 dage) har 'rykket elever rigtig meget - elever som har haft store vanskeligheder'. De kvaliteter vi iværksættere straks øjner hos børnene, er ofte meget forskellige fra det folkeskolen traditionelt måler og vejer og som børnene som resultat heraf, baserer deres egen selvforståelse på. Jeg har set enorme styrker hos elever, som jeg senere har erfaret, faktisk betragtedes som 'problem-børnene' i skolens rammer (jf. deres nærmeste læreres udsagn). Det går lige i hjertet på mig, når jeg ser, at den gængse folkeskoleramme ikke rummer børn, som, for mig at se, kan blive super stærke værdiskabende ressourcer i vores samfund - såfremt vi altså formår at bevidstgøre dem herom, før de giver op. Jeg har også stået over for udskolingselever, som reelt havde givet op efter i 10 år ikke at være lykkedes med noget som helst i skolesammenhæng. De genfandt troen på egne evner, netop ved at indgå i værdiskabende ide-udviklingsprocesser med os - virkelighedens fag-professionelle. Der er rekord mange børn og unge (og voksne!!), der tumler med stress, angst og depressioner; urimeligt høje forventninger til sig selv og angst for at lave fejl hæmmer både deres læring, trivsel og selvværd. Iværksættere er stærke rollemodeller, når vi taler det entreprenante mindset og kan inspirere og motivere børnene/de unge til at turde eksperimentere og udfordre sig selv. Lærer vi vores unge generationer fra barns ben at tænke entreprenant, kan vi afhjælpe rigtig mange af de skadelige tendenser vi ser i vores medmenneskers mentale helbred.

    CoCreate.io udvikles af didaktikere og iværksættere i samarbejde og i konceptet forener vi den autentiske, meningsfyldte proces med læringsmål, evaluering og pædagogiske værdier, så øvelser og dialog sikrer bedst mulige vilkår for udvikling af det entreprenante mindset. Denne kobling ser vi som fuldstændig afgørende for kvaliteten af initiativer omkring ‘den åbne skole’ og skole-virksomhedssamarbejde og afgørende for at vi kan skabe generationer af mentalt robuste, værdiskabende og omverdensorienterede samfundsborgere. Således vil børnene se skolens fag-faglighed som nødvendige værktøjer (ikke mål i sig selv) for at opnå det de vil, og færre vil opleve den obligatoriske folkeskole som et sted 'de aldrig passede ind'. Vi skylder også børn/unge at give dem et autentisk hands-on indblik i, hvad forskellige fag-professioner reelt går ud på, så de kan tage informerede videregående uddannelsesvalg så tidligt som samfundet har behov for og så vi kan få velmatchede praktikanter ind, som reelt kan bidrage til vores virksomheder. Også det kan ideudviklingsworkshops faciliteret af passionerede iværksættere i hele landet hjælpe lokale unge med - og det er vi rigtig mange fagprofessionelle, der faktisk gerne vil, hvis rammerne er konstrueret optimalt! Det er de ikke i de nuværende kommunale tiltag, som oftest tænker meget lokalt, kortsigtet og ikke formår at skabe det nødvendige kontinuerlige engagement hos iværksættere/fag-professionelle.

Scroll down for more