• 01 / 06 - 2018
  CoCreate

  We comply with GDPR

  We at CoCreate.io comply with GDPR;

  What is Cookies? A cookie is a small textfile stored in your browser to recognise your preferences at recurring visits. There are no personal data in our cookies and they cannot contain a virus.

  Storage of cookies Cookies will be erased after a certain number of months (varies), but will be updated at each visit.

  How to avoid cookies If you do not wish to have cookies on your computer, you can erase or block them.  What do we use cookies for on CoCreate.io? Our website uses cookies to track the traffic on our site via Google Analytics

  You can block cookies from Google Analytics. Find info here: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  How we use your personal info (email-address) We will never share your data with third party outside of our supply chain and we do not collect other data about you, than what you submit when registering.

  We use the information such as email address to send you notifications, when your profile or projects receive comments. In your profile settings you can adjust the frequency of these notifications. Contact reg. personal data If you wish to get access to the data registeret about you in our database, you can contact us via sanne@sannemoth.dk.

  Read more...

 • 08 / 06 - 2017
  CoCreate

  About CoCreate

  Got an idea for a start-up? Got an idea for a project? Do you develop a line of products? Regardless your idea, optimizing it through co-creation is ideal. CoCreate.io is basically about asking those to whom you want to bring value, to help create that value, whether it be customers or investors. It could also be students or other professionals for whom your project is the perfect stepping stone to fulfilling their ambition and passion to create something great.

  Speaking of which; how can CoCreate.io create even more value for you and your ideas? Help us cocreate CoCreate.io Go to our case to submit your input

  Read more...

 • 09 / 02 - 2017
  CoCreate

  CoCreate CoCreate.io .....of course

  CoCreate.io is of course meant to be co-created by its users. So we urge anyone who has input and feedback, to bring it to us and we will do our best to serve you! Now go co-create the CoCreate.io case on this CoCreate platform ;-)

  Read more...

 • 08 / 02 - 2017
  CoCreate

  CoCreate.io 0.2 - idéudvikling og entreprenørskabsundervisning.

  Vi arbejder på at koble et nyt koncept til vores ideudviklings-platform, som optimerer rammerne for at fag-professionelle kan inddrage skoleelever/studerende i aktuelle ide-udviklingsprocesser i gensidigt udbytterige setups. Vi vil realisere 'den åbne skole' på en måde, som skaber stor værdi for både skoler/elever/lærere, iværksættere/virksomheder og samfundet generelt. Boom! Læs mere om gevinsterne ved iværksætter-elev forløb under vores casebeskrivelse

  Jeg er designer med 13 års erfaring som iværksætter og har personligt eksekveret CoCreate.io's første pilot-workshops. Det gør kæmpe indtryk på mig, når en lærer efterfølgende fortæller mig, at vi med vores korte ide-udviklings proces-forløb (6 dage) har 'rykket elever rigtig meget - elever som har haft store vanskeligheder'. De kvaliteter vi iværksættere straks øjner hos børnene, er ofte meget forskellige fra det folkeskolen traditionelt måler og vejer og som børnene som resultat heraf, baserer deres egen selvforståelse på. Jeg har set enorme styrker hos elever, som jeg senere har erfaret, faktisk betragtedes som 'problem-børnene' i skolens rammer (jf. deres nærmeste læreres udsagn). Det går lige i hjertet på mig, når jeg ser, at den gængse folkeskoleramme ikke rummer børn, som, for mig at se, kan blive super stærke værdiskabende ressourcer i vores samfund - såfremt vi altså formår at bevidstgøre dem herom, før de giver op. Jeg har også stået over for udskolingselever, som reelt havde givet op efter i 10 år ikke at være lykkedes med noget som helst i skolesammenhæng. De genfandt troen på egne evner, netop ved at indgå i værdiskabende ide-udviklingsprocesser med os - virkelighedens fag-professionelle. Der er rekord mange børn og unge (og voksne!!), der tumler med stress, angst og depressioner; urimeligt høje forventninger til sig selv og angst for at lave fejl hæmmer både deres læring, trivsel og selvværd. Iværksættere er stærke rollemodeller, når vi taler det entreprenante mindset og kan inspirere og motivere børnene/de unge til at turde eksperimentere og udfordre sig selv. Lærer vi vores unge generationer fra barns ben at tænke entreprenant, kan vi afhjælpe rigtig mange af de skadelige tendenser vi ser i vores medmenneskers mentale helbred.

  Read more...

 • 27 / 01 - 2017
  CoCreate

  Om CoCreate

  Har du en idé til en start-up? Har du en idé til et projekt? Laver du løbende produktudvikling? Uanset hvad din idé er, er cocreation.io den ideelle vej til idéoptimering. CoCreate.io handler om at finde dem, vores idéer skaber værdi for og lade dem indgå i skabelsen af denne værdi. Det være sig kunder, investorer, fag-professionelle, studerende eller andre interessenter.

  Read more...

Scroll down for more